Waarom Clubgevoel? 

De organisatoren zijn van mening dat de onderlinge band binnen en rondom DWO te gering is. Er zijn te veel ‘eilanden’ binnen DWO die onderling nauwelijks contact hebben. Daarom willen we minimaal 3 (hoofd)activiteiten organiseren waarbij de onderlinge band wel tot stand komt, namelijk een 7x7 voetbaltoernooi, DWO’ers koken voor DWO’ers en een feestavond voor iedereen.  Deel je deze visie, meld dat bij de organisatie via clubgevoel@doordewarlopers.nl. 

Voor wie is Clubgevoel?

Aan de activiteiten kunnen leden, hun ouders en bekenden, bestuurders, vrijwilligers, trainers, scheidsrechters, bestuurders en DWO-supporters meedoen. Kortom: iedereen die DWO een warm hart toedraagt.Draag je DWO een warm hart toe, praat over dit initiatief met anderen binnen DWO en je familie en vrienden.

Wat zijn de activiteiten?

Aan het voetbaltoernooi kunnen teams meedoen, die minimaal uit 7 spelers van verschillende leeftijd en geslacht bestaan. Dus oud en jong, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. Het team dat het meest sportief is, wordt de winnaar van het toernooi. Onder leiding van een kok gaan vrijwilligers koken voor de deelnemers aan Clubgevoel. Ook de samenstelling van de vrijwillige ‘koksmaatjes’ is zo gevarieerd mogelijk. De feestavond is voor iedereen! 
Aan deze hoofdactiviteiten kunnen andere activiteiten worden toegevoegd indien daar belangstelling voor is en er personen die dat willen organisatoren. Bijvoorbeeld: een disco voor kinderen, een springkussen voor kinderen, loterij, een reünie van oud-elftallen, een presentatie van oude en recente foto’s, etc. etc. Uiteraard kan er ook gekeken worden naar het WK voetbal. Heb je suggesties voor een activiteit, geef dat door via clubgevoel@doordewarlopers.nl.
 

Waar vindt Clubgevoel plaats?

Clubgevoel vindt plaats op de DWO-accommodatie. 

Wanneer vindt plaats? 

Op zaterdag 23 juni 2018 vindt het evenement plaats. Het begint ’s middags met het voetbaltoernooi, gevolgd door een gezamenlijke maaltijd en de feestavond. Wil je deelnemen aan een of meerdere activiteiten, zet het in je agenda en meld je aan via clubgevoel@doordewarlopers.nl.

Wie gaan dat organiseren? 

De Doordewarlopers Leut, drs. Stemband, prof. Buurman, drs. drs. Chevey Chase en benjamin Leendert zijn de initiatiefnemers voor dit evenement. Samen met vele DWO’ers krijgt de organisatie de komende maanden zijn definitieve vorm. Wil jij betrokken worden bij de organisatie van een activiteit, meld je aan bij clubgevoel@doordewarlopers.nl.

Hoe komen de activiteiten tot stand? 

De invulling van het programma vindt stapsgewijs vanaf 6 januari plaats en wordt pas eind mei definitief. Elke maand worden ontwikkelingen gedeeld via websites, Facebook, WhatsApp, flyers en de tv-schermen in de DWO-kantine. Suggesties van een ieder zijn altijd welkom.